cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

Audyty

W oparciu o zidentyfikowane naruszenia prowadzimy audyty tematyczne lub petycje, których rolą jest wskazanie problemów występujących w konkretnym organie wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej.

Celem audytów jest ustalenie problemów, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. W następnym etapie będziemy proponować instytucjom rozwiązania systemowe w poszczególnych obszarach – audyty zostaną skierowane do organów danej kategorii.

Pozwoli to na wprowadzenie zmian w prawie na poziomie działalności poszczególnych organów (np. zmiany regulaminów poszczególnych prokuratur, sądów w zakresie dostępności, procedur przesłuchiwania osób z danego typu niepełnosprawnościami, określenie zasad udziału w postępowaniu osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności).
Pozwoli to na wprowadzenie zmian w prawie na poziomie działalności poszczególnych organów (np. zmiany regulaminów poszczególnych prokuratur, sądów w zakresie dostępności, procedur przesłuchiwania osób z danego typu niepełnosprawnościami, określenie zasad udziału w postępowaniu osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności).
Masz uwagi odnośnie działania organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej w relacji do osób niepełnosprawnościami w zakresie naruszeń lub ograniczeń praw człowieka, dyskryminacji i przemocy? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT, żeby uzyskać pomoc Fundacji.
Skip to content