cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

Sprawy

Na tej stronie prezentowane będą sprawy, ich przebieg i podsumowanie, z którymi zgłaszają się do Fundacji uczestnicy objęci wsparciem w ramach projektu.

Zakończyliśmy pierwszą sprawę w ramach projektu „PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach”.

Sprawa dotyczyła naruszenia prawa do opieki zdrowotnej poprzez odmowę wysłania karetki wymazowej do pacjenta z niepełnosprawnością, który w wyniku aptecznego testu antygenowego w kierunku COVID-19 uzyskał wynik pozytywny. Wobec faktu, że test antygenowy nie stanowi podstawy do uznania, że pacjent zachorował na chorobę zakaźną, konieczne było podjęcie diagnostyki przez podmioty obowiązane do świadczeń z opieki zdrowotnej, co nie nastąpiło.

Podstawą skierowania karetki wymazowej do pacjenta z niepełnosprawnością jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, zgodnie z którym obowiązkiem lekarza jest m. in. zlecenie transportu sanitarnego do wskazanego szpitala albo miejsca izolacji albo izolacji w warunkach domowych w przypadku pacjenta, który nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać.

W wyniku postępowania doszło do naruszenia art. 68 Konstytucji RP w zakresie równego dostępu do świadczeń z opieki zdrowotnej oraz obowiązku zapewnienia szczególnej opieki osobom z niepełnosprawnością.

W związku z działaniami podejmowanymi przez prawników Fundacji placówka medyczna oraz właściwy Oddział NFZ przeanalizowały prawidłowość stosowanych procedur.

Skip to content