cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

O projekcie

W ramach projektu oferujemy nieodpłatne wsparcie profesjonalnych pełnomocników na etapie postępowań sądowych, przed organami administracji publicznej, organami ścigania i innymi.

Kompleksowa
reprezentacja prawna

Pomoc będzie świadczona od momentu zakończenia udzielania pomocy w punkcie nieodpłatnej
pomocy prawnej, najpóźniej do prawomocnego zakończenia postępowania przed organami
administracji publicznej, ścigania, sądami powszechnymi, administracyjnymi lub Sądem Najwyższym.

W ramach projektu oferujemy wsparcie i zachęcamy do kontaktu:

Osoby z niepełnosprawnościami, które spotkały się z nierównym traktowaniem z uwagi na swoją niepełnosprawność podczas występowania przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej celem objęcia wsparciem jako uczestników projektu
Instytucje publiczne znajdujące się w grupie podmiotów, u których zdiagnozowano nierówne traktowanie osób z niepełnosprawnościami lub które znajdują się w grupie podmiotów potencjalnie narażonych na taką diagnozę (np. prokuratury, sądy, jednostki samorządu terytorialnego, służby)
Wszystkie podmioty, których misją jest nagłaśnianie i przedstawianie problemu nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami, a także te które zapewniają bieżącą pomoc prawną na poziomie przedprocesowym oraz media lokalne i regionalne
W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce KONTAKT.
Skip to content