cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

Pierwsze audyty

Publikujemy pierwsze audyty w formie petycji do organów wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej jako efekty naszego dwuletniego projektu na stronie pełnoprawni.eu!

Projekt „Pełnoprawni – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach” powstał z założeniem wzmocnienia i ochrony praw obywatelskich, poprzez zapewnienie transparentności i odpowiedzialności instytucji publicznych. Od momentu jego rozpoczęcia, zespół ekspertów, prawników i aktywistów poświęcił blisko dwa lata na analizę i badanie działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej.

Efektem tego owocnego projektu są audyty, które zostały podjęte w formie petycji do odpowiednich instytucji. W ramach audytów zbadano, czy organy wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej rzeczywiście działają w zgodzie z obowiązującym prawem, a także czy zapewniają obywatelom dostęp do sprawiedliwości oraz przestrzegają zasad przejrzystości i uczciwości.

Wyniki tych audytów są szczególnie istotne, ponieważ mogą wskazać na obszary, które wymagają poprawy oraz potencjalne przypadki naruszeń praw obywatelskich. Publikacja wyników audytów w formie petycji ma na celu skłonienie organów publicznych do wzięcia pod uwagę zgromadzonych danych i wdrożenia odpowiednich działań naprawczych.

Przykładamy dużą wagę do tego, aby nasz projekt był zgodny z najwyższymi standardami i oparty na rzetelnych badaniach oraz analizach prawnych. Chcemy w ten sposób zwiększyć zaufanie społeczeństwa do instytucji publicznych oraz wzmocnić praworządność w naszym kraju.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania mają ogromne znaczenie dla budowania demokratycznego państwa, opartego na zasadach sprawiedliwości i poszanowania praw obywatelskich. Dzięki publikacji audytów jako petycji, dajemy głos obywatelom, którzy mogą w ten sposób wyrazić swoje opinie i oczekiwania wobec organów publicznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej strony pełnoprawni.eu (zakładka monitoring/audyty), gdzie znajdą Państwo szczegółowe raporty z audytów oraz informacje na temat naszych dalszych działań. Cieszymy się z zaangażowania społeczności i liczymy, że dzięki naszemu projektowi uda się zbudować bardziej sprawiedliwe i odpowiedzialne społeczeństwo.

Skip to content