cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

Podsumowanie: „Pełnoprawni” – zakończenie projektu

Z przyjemnością informujemy, że spotkanie podsumowujące projekt „PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach” odbyło się z sukcesem. 


W dniu 30 września 2023 r. o godzinie 11:00 miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt „PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach” z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Wydarzenie odbyło się w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, zlokalizowanym przy ul. 3 maja 27, 81-364 Gdynia.

W trakcie tego istotnego spotkania podsumowującego projekt, zaprezentowano najważniejsze osiągnięcia, które udało się osiągnąć w ramach projektu. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele mediów, prawnicy oraz osoby z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w projekcie.

W trakcie wydarzenia omawiano kwestie związane z pełnoprawnością osób z niepełnosprawnościami w kontekście ich roli jako petentów w sądach i urzędach. Podczas prezentacji dokonano podsumowania działań podejmowanych w ramach projektu, wskazując na konkretne osiągnięcia i cele spełnione.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu i wspierali nas w realizacji projektu „PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach”. Nasza praca nad podniesieniem świadomości i poprawą sytuacji osób z niepełnosprawnościami jako petentów w instytucjach publicznych będzie kontynuowana, a wyniki projektu stanowią ważny krok w tym kierunku.

Skip to content