cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

„Pełnoprawni” – notatka prasowa dla mediów

Dobiega końca projekt „PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci
w sądach i urzędach”.


Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów wdrożyła pomoc prawną dla osób z
niepełnosprawnościami, które zostały niesprawiedliwie potraktowane, a które z uwagi na
swoją niesamodzielność nie mogły skutecznie bronić swoich spraw przed sądami i
urzędami.  Dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy,
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG
zrekrutowano osoby z niepełnosprawnościami, którym zaoferowano nieodpłatne
wsparcie profesjonalnych pełnomocników na etapie postępowań sądowych, przed
organami administracji publicznej, organami ścigania i innymi.

Rekrutacja spotkała się z dużym odzewem ze strony zainteresowanych osób, co
przełożyło się na osiągnięcie pełnej puli osób objętych wsparciem.
Ponadto w ramach projektu opublikowaliśmy wyniki wszystkich 30 petycji w formie
audytów, które przeprowadziliśmy w ramach naszego projektu na
stronie pełnoprawni.eu. Przez ostatnie dwa lata nasz zespół skrupulatnie analizował
działania organów wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej, mając na
uwadze ochronę praw obywatelskich i zwiększenie przejrzystości działań instytucji
publicznych.

Wyniki tych audytów są już dostępne na naszej stronie, umożliwiając wszystkim
zainteresowanym zapoznanie się z naszymi ustaleniami. Każdy audyt zawiera
kompleksową ocenę działania poszczególnych instytucji oraz wskazuje na potencjalne
obszary wymagające poprawy, aby zapewnić obywatelom dostęp do sprawiedliwości
oraz przestrzeganie ich praw.

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie i wsparcie, jakie społeczność wykazała naszemu
projektowi. Nasze działania nie byłyby możliwe bez Państwa zaangażowania. W
najbliższych tygodniach będziemy regularnie informować o odpowiedziach instytucji
publicznych oraz o dalszych krokach, jakie podejmiemy w celu budowy bardziej
sprawiedliwego i odpowiedzialnego społeczeństwa.

Skip to content