cropped-IAR-podrasowany-BIAŁY-NAPIS-BEZ-TŁA-1-2-3

Zakończenie rekrutacji

Dobiega końca rekrutacja do projektu „PEŁNOPRAWNI – osoby z niepełnosprawnościami jako petenci w sądach i urzędach”.

Dzięki dofinansowaniu zrekrutowano osoby z niepełnosprawnościami, którym zaoferowano nieodpłatne wsparcie profesjonalnych pełnomocników na etapie postępowań sądowych, przed organami administracji publicznej, organami ścigania i innymi.
 
Rekrutacja spotkała się z dużym odzewem ze strony zainteresowanych osób, co przełożyło się na osiągnięcie pełnej puli osób objętych wsparciem.

Skip to content